Одука о набавци бесплатних уџбеника

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 26. марта 2024. године, одобрена је набавка бесплатих уџбеника за ученике основних школа.

Право на бесплатне уџбенике имају ученици који остварују следеће услове:

Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи).

Ученици који основно образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно – васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање.

Ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања.

Ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.

Ученици који болују од ретке болести.

Ученицима који остварују право на туђу негу и помоћ.

Ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

За ученике социјално – материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

За ученике који су из породица у којима је троје и више деце у систему образовања и васпитања с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања (средња школа, факултет) – потврду образовно – васпитне установе о својству ученика односно студента. Потврда образовно – васпитне установе о својству ученика се прилаже за свако дете. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ – решење (копија) којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља.

За ученике који болују од ретке болесте – извештај лекара.

За ученике који остварују право на туђу негу и помоћ – решење (копија) којим се утврђује наведено право.

Уколико остварују неки од наведених услова, потребно је да родитељи доставе наведену документацију школи најкасније до 17. априла 2024. године.