ЗАПОСЛЕНИ

КВАЛИТЕТНЕ ШКОЛЕ СУ ОНЕ У КОЈИМА СЕ НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ ДОБРО ПОЗНАЈУ, МЕЂУСОБНО САРАЂУЈУ И ПОМАЖУ

В. СЕРВАИС

Сваки наставник треба да убија старог човека у себи и да постаје проналазач.

Тада ће и његови ученици постати проналазачи, јачи и већи од њега. 

Упознајте се са нашим колективом…

 1. Велибор Ракић, професор разредне наставе
 2. Љиљана Новаковић, професор разредне наставе
 3. Гроздана Бурић, професор разредне наставе (сајт за ученике
 4. Весна Дрљача, професор разредне наставе (сајт за ученике)
 5. Снежана Марјановић, професор разредне наставе
 6. Татјана Ђурић, професор разредне наставе
 7. Весна Вукосављевић, професор разредне наставе
 8. Ирена Смиљанић, професор разредне наставе
 9. Стојанка Бугарин, српски језик
 10. Сузана Секулић, српски језик
 11. Ана Мијатовић, шпански језик
 12. Татјана Липовац, енглески језик
 13. Мирела Вајс, енглески језик
 14. Дарко Ковачевић, музичка култура
 15. Анђелко Тешмановић, ликовна култура
 16. Далибор Тодоровић, историја
 17. Светлана Николић, географија
 18. Радмила Јокић, хемија и физика
 19. Александра Томић, биологија
 20. Драгана Којић, математика и физика
 21. Верица Радић, математика
 22. Миле Марјановић, техника и технологија, информатика и рачунарство, физика
 23. Зоран Грбић, физичко и здравствено васпитање
 24. Владимир Савић, верска настава
 25. Сулејман Ахмети, верска настава
 26. Гордана Врачевић, српски језик
 27. Гордана Ђокић, ликовна култура
 28. Милена Кесер, физика
 29. Сандра Видовић, математика и физика
 30. Мирослав Јокић, физичко и здравствено васпитање
 1. Мићо Ковачевић, директор
 2. АнаМариа Ковачевић Матић, шеф рачуноводства
 3. Дијана Дангић , секретар
 4. Кристина Селенић, психолог
 5. Мирела Вајс, библиотекар
 6. Ана Мијатовић, библиотекар
 7. Далибор Тодоровић, библиотекар
 8. Давид Мандић, библиотека
 9. Наташа Средојевић, административни радник
 10. Сузана Секулић, библиотекар
 11. Александра Томић, библиотекар
 12. Гордана Врачевић, библиотекар
 13. Татјана Липовац, библиотекар
 1. Игор Петковић, домар
 2. Мирјана Живановић, сервирка
 3. Марица Богићевић, спремачица
 4. Драгица Алексић, спремачица
 5. Косана Теодоровић, спремачица
 6. Наталија Несторовић, спремачица
 7. Љиљана Бојић, спремачица

Позовите нас

+381 15 471 923

Пишите нам

osbrankora@mts.rs

Scroll to Top