септембар 2023.

Европски дан језика

Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 700 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 46 држaвa члaницa, дa учe  jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи.

На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. – у сарадњи са Европском комисијом.

Ученици наше школе и чланови Вршњачког тима обележили су  Европски дан језика и своје радове изложили на паноу у холу школе

Крос РТС – а

У петак 22. септембра, одржан је крос РТС – а ,,Кроз Србију“ на коме су учешће узели и ученици наше школе. Главни мото кроса је ,,Спорту и школи, да. Странпутици, улици, насиљу и дроги, не.“

Победницима кроса подељена су признања, уз истицање да је крос РТС – а симбол издржљивости, упорности и спортског духа.

Први разред – девојчице

I место – Милица Јевтић

II место – Јана Вићановић

III место – Дуња Лукић

Први разред – дечаци

I место – Лука Петровић

II место – Ђорђе Средојевић

III место – Павле Божиловић

Други разред – девојчице

I место – Јана Поповић

II место – Лидија Лукић

III место – Милица Станковић

Други разред – дечаци

I место – Михајло Обреновић

II место – Вукота Бабић

III место – Никола Пашћан

Трећи разред – девојчице

I место – Марија Ивановић

II место – Николина Лукић

III место – Дарина Куцакова

Трећи разред – дечаци

I место – Немања Станковић

II место – Алексеј Божиловић

III место – Стефан Сандић

Четврти разред – девојчице

I место – Аурора Селенић

II место – Дуња Дукић

III место – Дуња Јевтић

Четврти разред – дечаци

I место – Дамјан Радојчић

II место – Лазар Радојчић

III место – Марко Обреновић

Пети разред – девојчице

I место – Јелена Планинчић

II место – Сара Мијаиловић

III место – Тамара Николић

Пети разред – дечаци

I место – Милош Обреновић

II место – Вељко Радић

III место – Иван Ђокић

Шести разред – девојчице

I место – Анђела Радић

II место – Сандра Томић

III место – Катарина Поповић/Анастасија Стевановић

Шести разред – дечаци

I место – Алекса Калајџић

II место – Дамјан Панић

III место – Ђорђе Јеремић

Седми разред – девојчице

I место – Марија Обреновић

II место – Хелена Арсић

III место – Николина Томић

Седми разред – дечаци

I место – Лазар Ћирић

II место – Никола Јосиповић

III место – Харун Ћемаловић

Осми разред – девојчице

I место – Нађа Ђајић

II место – Николина Кукољ

III место – Виолета Тојчић

Осми разред – дечаци

I место – Ненад Јосиповић

II место – Вукашин Јевтић

III место – Михаило Радић

Честитамо свим ученицима на учешћу и оствареним резултатима.

Хуманост спаја генерације

Тим Црвеног крста ОШ ,,Бранко Радичевић“, у оквиру хуманитарне акције ,,Чеп за хендикеп“, угостио је ученике средње школе у летњој учионици. Након што их је вођа тима, учитељ Велибор Ракић подсетио око чега се окупљамо и који је задатак тимова, представници ученичког парламента средње школе у пратњи професорке Татјане Савић и педагога Невене Јевтић, предали су основцима прикупљене пластичне чепове.

Тиме је отпочела прва заједничка хуманитарна акција ученика основне и средње школе.

Scroll to Top