ЗАПОСЛЕНИ

КВАЛИТЕТНЕ ШКОЛЕ СУ ОНЕ У КОЈИМА СЕ НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ ДОБРО ПОЗНАЈУ, МЕЂУСОБНО САРАЂУЈУ И ПОМАЖУ

В. СЕРВАИС

Сваки наставник треба да убија старог човека у себи и да постаје проналазач.

Тада ће и његови ученици постати проналазачи, јачи и већи од њега. 

Упознајте се са нашим колективом…

 1. Велибор Ракић, професор разредне наставе
 2. Љиљана Новаковић, професор разредне наставе
 3. Гроздана Бурић, професор разредне наставе (сајт за ученике
 4. Весна Дрљача, професор разредне наставе (сајт за ученике)
 5. Снежана Марјановић, професор разредне наставе
 6. Татјана Ђурић, професор разредне наставе
 7. Весна Вукосављевић, професор разредне наставе
 8. Ирена Смиљанић, професор разредне наставе
 9. Стојанка Бугарин, српски језик
 10. Сузана Секулић, српски језик
 11. Татјана Живановић, српски језик
 12. Ана Мијатовић, шпански језик
 13. Татјана Липовац, енглески језик
 14. Мирела Вајс, енглески језик
 15. Дарко Ковачевић, музичка култура
 16. Анђелко Тешмановић, ликовна култура
 17. Данко Дамјановић, ликовна култура
 18. Далибор Тодоровић, историја
 19. Светлана Николић, географија
 20. Радмила Јокић, хемија и физика
 21. Александра Томић, биологија
 22. Зоран Станковић, математика
 23. Драгана Којић, математика и физика
 24. Верица Радић, математика
 25. Миле Марјановић, техника и технологија, информатика и рачунарство
 26. Мићо Ковачевић, физичко и здравствено васпитање
 27. Зоран Грбић, физичко и здравствено васпитање
 28. Дејан Лукић, верска настава
 29. Владимир Савић, верска настава
 30. Сулејман Ахмети, верска настава
 31. Гордана Врачевић, српски језик
 32. Радован Нинић, информатика и рачунарство
 1. Мићо Ковачевић, директор
 2. АнаМариа Ковачевић Матић, шеф рачуноводства
 3. Драгана Стефановић , административни радник
 4. Дијана Дангић , секретар
 5. Милош Танасковић , секретар
 6. Јасминка Вујић, педагог
 7. Мирела Вајс, библиотекар
 8. Ана Мијатовић, библиотекар
 9. Татјана Живановић, библиотекар
 10. Далибор Тодоровић, библиотекар
 11. Давид Мандић, библиотека
 1. Игор Петковић, домар
 2. Мирјана Живановић, сервирка
 3. Марица Богићевић, спремачица
 4. Драгица Алексић, спремачица
 5. Косана Теодоровић, спремачица
 6. Наталија Несторовић, спремачица
 7. Љиљана Бојић, спремачица

Позовите нас

+381 15 471 923

Пишите нам

osbrankora@mts.rs

Scroll to Top