Семинар за наставнике

Семинар за наставнике под називом ,,Обука за развој тестова знања и примена у диференцирању наставе и учења“  је реализован у три корака:

  1. Е-курс на Мудл платформи од 08.05. до 21.05.2023. године
  2. Непосредна обука у школи, 03.06.2023. године
  3. Кратак тест на Мудл платформи, евалуација обуке.

Обука је усмерена на оснаживање наставника, стручних сарадника и директора и односи се на унапређивање процеса вредновања ученичких постигнућа путем дијагностичког оцењивања, бољег разумевања диференцирања наставе и учења, пружања подршке наставницима за развој тестова за иницијално тестирање, коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама дијагностичког оцењивања, кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара.