Амбијентално – интегрисана настава – „Прошлост“

У петак 28. 04. 2023. године реализована је амбијентално – интегрисана  настава за ученике четвртог разреда. Наставу су припремиле  учитељице Гроздана Бурић и Весна Дрљача. В. Д. Директор школе Сања Маврак и педагог Јасминка Вујић  су  пратиле реализацију наставе.

 Циљ амбијентално – интегрисане наставе „Прошлост“: Систематизовање знања о прошлости. Упознавање са радом ХЕ, истраживање прошлости свог места и околине, примена стечених знања у учионици радећи на амбијенту у ком су провели претходни час. Оспособљавање ученика за изношење и образлагање свог мишљења/осећања. Развијање способности визуелног опажања и доживљавања простора. развијање способности уочавања различитих облика и њихових односа у простору. Стицање знања о отвореном амбијенту.
   Ученици су посетили ХЕ „ Зворник“. Након предавања о изградњи ХЕ и о раду исте у прошлости и данас, ученици су обишли:командну и машинску салу.

Подршку  у  току реализације  наставе  обезбедили  су ПС Мали Зворник  и  ХЕ „Зворник “.

 Хвала на на сарадњи!