У нашој школи је реализован пројекат ,,Школа за 21.век“,у сарадњи British Council-а  и BBC-јеве образовне фондације. Назив пројекта је ,,Употрeба Micro:bit -а у основним школама“.

Miсro:bit је џепни рачунар који се може програмирати за решавање проблема и његове могућности су скоро неограничене.

Почетком 2020.године  у хотелу Метропол у Београду организована је конференција за директоре основних школа у Србији, на којој је представљен пројекат. Нашу школу је представљала директорка Стојанка Бугарин , која је својим присуством показала иницијативу  да наша школа и ученици буду у току са савременим технологијама.

Наши наставници су прошли обуку са менторима,након које су завршили и онлајн обуку,после чега су полагали тест из критичког мишљења и употребе Miсro:bit-а.

У фебруару је оформљен тим кога чине наставници и ученици,који су имали задатак да осмисле неки проблем у школи који ће решити употребом Miсro:bit-а.  Координатор пројекта је Светлана Николић, наставник географие.

Наш пројекат носи назив ,,Штедња енергије“.

Циљ пројекта је: Унапређење квалитета живота,развијање свести о рационалном коришћењу необновљивих извора енергије и заштите животне средине и развијању солидарности.

Задаци пројекта су:

  1. Рационално коришћење необновљивих извора енергије, кроз уштеду топлотне енергије;
  2. Мерење темперутуре у циљу рационалног коришћења топлотне енергигје .
  3. Одржавање температуре у прописаним границама
  4. Функција електромагнетног вентила;
  5. Упознавање ученика са функцијама micro:bit-a;
  6. Програмирање и постављање micro:bit-a;
  7. Развијање свести и одговорности ученика према животној средини .

Ученици су добили истраживачке задатке о енергији, необновљивим изворима енергије, штедњи енергије,  као и  о утицају коришћења необновљивих извора енергије на животну средину.  Истраживање је имало за циљ да подстиче критичко мишљење код ученика, решавање проблема, али и да их припреми за дебату.Након првих корака,ученици су приступили програмирању Miсro:bit-а Подршку им је пружао Миле Марјановић, наставник технике и технологије.

Пројекат је успешно приведен крају и наша школа је добила похвале од стране ментора.

Ово је наш скроман допринос у очувању енергетских извора ,уштеди енергије и очувању здраве животне средине.

Мисија наше школе и визија наших наставника , на челу са директорком Бугарин , јесте модерна школа 21. века. Укључивањем у овакве пројекте и њихова реализација доприносе остварењу заједничког циља –оспособљавање ученика  за технолошку будућност.

Scroll to Top