Ученици II/1 су  9. октобра , са својом учитељицом Снежаном Марјановић, у оквиру тематског дана ,,Чувамо здравље-здрава исхрана” подсетили родитеље и наставнике наше школе на значај очувања здравља.

Циљ тематског дана је развијање позитивних ставова као и навика за очување здравља, одговорног односа према себи као и развијање љубави према природи.

Оспособљавање ученика за примену стечених знања у свакодневном животу као и подстицање сарадничких односа током рада на часу, слушање и поштовање мишљења осталих ученика.

Scroll to Top