Пријављивање ученика из Републике Српске за полагање завршног испита

 Родитељ / други законски заступник ученика подноси захтев (у слободној форми) основној школи у Републици Србији у којој жели да његово дете полаже завршни испит.

Основна школа у коју је дошао родитељ / други законкси заступник захтева од свог координатора „откључавање“ школе ради евидентирања новог ученика.

На основу неопходне документације (извод из матичне књиге рођених, сведочанстава и другог) основна школа евидентира ученика преко АП МСШ.

Родитељ други законски заступник подноси пријаву за полагање завршног испита (образац 42).

Просечне оцене на крају 6, 7. и 8. разреда (просечне оцене из 7, 8. и 9. разреда ученика из Републике Српске), уносе се искључиво на основу потврде коју издаје ОШ из Републке Српске чији образац школе из Републике Српске добијају од свог Министарства просвјете.

Оригиналне потврде родитељ / други законски заступник мора доставити школи из Републике Србије у коју је његово дете пријављено.

У овом тренутку та потврда није услов за евидентирање ученика као ни за подношње пријаве за полагање завршних испита. Међутим, уколико родитељ /други законски заступник не достави потврду, ученик евидентиран у бази на АП МСШ ће остати без просечне/их оцена, те неће стећи услов за излазак на полагање завршног испита.

Scroll to Top